Działalność wydawnicza Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zajmuje się publikowaniem podręczników akademickich, rozpraw i monografii tematycznie związanych z dziedzinami wiedzy objętymi działalnością dydaktyczną Uczelni. W ciągu ośmiu lat naszego istnienia mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować z wieloma znakomitymi autorami, którzy nam zaufali i zdecydowali się opublikować wyniki swoich badań w naszym Wydawnictwie.
Wszystkie pozycje wydawane przez WSZ i WSIiZ cieszą się w środowisku naukowym dużą renomą, kojarzone są z wysokim poziomem merytorycznym i doskonałą szatą graficzną.

Wszelkie informacje dotyczące wymogów, jakie winien spełniać artykuł, znajdują się na naszej stronie, w zakładce instrukcje wydawnicze.